Logo
05-135 Wieliszew, ul. Kościelna 82
tel.: 511 254 443
 

BDP HALE


Planując budowę nowego czy też rozbudowę istniejącego zakładu, każdy Inwestor wie co chce przez to uzyskać. Wynika to z posiadanej przez Niego wiedzy technologicznej, handlowej, strategii rozwoju, itp. Aby jednak jak najlepiej „dopasować” inwestycję do potrzeb Inwestora i postawić zadania projektantom, potrzebna jest również wiedza o procesie budowy zarówno od strony formalnej (papierowej) jak i technologii budowy.

Wiedzę tę również nie zawsze w pełni posiadają architekci, a poszukiwanie najtańszego projektu najczęściej kończy się tym, że powstaje projekt nie do końca spełniający oczekiwania. Praktyka wskazuje że potrzebna jest osoba która „przełoży” oczekiwania Inwestora na wymagania projektowe. Rolę taką wypełnia BDP HALE. Nasze doświadczenia w procesie budowy pozwalają na wybranie najbardziej optymalnych rozwiązań projektowych jak i formalnych. Jest to równie ważne przy uzyskiwaniu pozwoleń na użytkowanie.

Z reguły po wielu rozmowach z Inwestorem i architektem mających na celu ustalenie co naprawdę jest Inwestorowi potrzebne, powstaje obiekt różny od tego który sobie wyobrażał na początku.

Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie